TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Punarvasu 23:12:2018 [20:51:00] 24:12:2018 [07:14:00]
2 Tuesday Dwadashi Vishakha 02:01:2019 [01:29:00] 02:01:2019 [07:17:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Chitra 26:01:2019 [16:19:00] 27:01:2019 [14:24:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwadashi Bharani 19:12:2018 [07:35:00] 20:12:2018 [04:12:00]
2 Friday Purnima Mrigashira 22:12:2018 [02:09:00] 22:12:2018 [07:13:00]
3 Tuesday Tritiya Pushya 25:12:2018 [07:14:00] 25:12:2018 [13:48:00]
4 Friday Saptami PurvaPhalguni 28:12:2018 [07:15:00] 28:12:2018 [10:07:00]
5 Wednesday Dwadashi Anuradha 02:01:2019 [09:39:00] 03:01:2019 [02:11:00]
6 Tuesday Tritiya Dhanishtha 08:01:2019 [23:40:00] 09:01:2019 [14:38:00]
7 Sunday Saptami UttraBhadra 13:01:2019 [07:18:00] 13:01:2019 [11:06:00]
8 Friday Dwadashi Mrigashira 18:01:2019 [13:25:00] 18:01:2019 [20:22:00]
9 Sunday Purnima Pushya 21:01:2019 [05:22:00] 21:01:2019 [07:17:00]
10 Wednesday Tritiya PurvaPhalguni 23:01:2019 [20:46:00] 23:01:2019 [23:59:00]
11 Sunday Saptami Chitra 27:01:2019 [07:15:00] 27:01:2019 [14:24:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Panchami Hastha 25:01:2019 [16:25:00] 25:01:2019 [18:18:00]
2 Friday Shashthi Hastha 25:01:2019 [18:18:00] 26:01:2019 [07:15:00]
3 Tuesday Dashami Vishakha 29:01:2019 [14:41:00] 29:01:2019 [15:14:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturthi Shatavisha 10:01:2019 [07:18:00] 10:01:2019 [17:22:00]
2 Saturday Trayodashi Aridra 19:01:2019 [10:31:00] 19:01:2019 [17:34:00]
3 Saturday Chaturdashi Aridra 19:01:2019 [17:34:00] 20:01:2019 [07:17:00]
4 Thursday Chaturthi UttraPhalguni 24:01:2019 [18:21:00] 24:01:2019 [20:54:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwadashi Anuradha 02:01:2019 [09:39:00] 03:01:2019 [07:17:00]
2 Tuesday Navami Ashwini 15:01:2019 [07:18:00] 15:01:2019 [13:56:00]
3 Wednesday Dashami Anuradha 30:01:2019 [07:13:00] 30:01:2019 [16:40:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Dwitiya Shravana 07:01:2019 [20:36:00] 08:01:2019 [07:18:00]
2 Wednesday Dashami Krittika 16:01:2019 [14:12:00] 17:01:2019 [07:18:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Pratipada Moola 05:01:2019 [07:18:00] 05:01:2019 [15:07:00]
2 Sunday Pratipada UttraAshda 06:01:2019 [17:43:00] 07:01:2019 [07:18:00]
3 Thursday Chaturthi Shatavisha 10:01:2019 [07:18:00] 11:01:2019 [05:54:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Pratipada UttraAshda 07:01:2019 [07:18:00] 07:01:2019 [20:36:00]
2 Saturday Shashthi Hastha 26:01:2019 [07:15:00] 26:01:2019 [15:04:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ekadashi Krittika 17:01:2019 [07:18:00] 17:01:2019 [13:40:00]
2 Friday Dwadashi Rohini 18:01:2019 [07:17:00] 18:01:2019 [13:25:00]
3 Saturday Shashthi Hastha 26:01:2019 [07:15:00] 26:01:2019 [15:04:00]
4 Monday Ashtami Vishakha 28:01:2019 [14:28:00] 29:01:2019 [07:14:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Navami Bharani 15:01:2019 [13:56:00] 16:01:2019 [07:18:00]
2 Friday Dwadashi Rohini 18:01:2019 [07:17:00] 18:01:2019 [13:25:00]
3 Monday Ashtami Vishakha 28:01:2019 [14:28:00] 29:01:2019 [07:14:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Chaturdashi Jyestha 04:01:2019 [07:17:00] 04:01:2019 [13:53:00]
2 Wednesday Tritiya Dhanishtha 09:01:2019 [07:18:00] 10:01:2019 [02:50:00]
3 Thursday Chaturthi UttraPhalguni 24:01:2019 [18:21:00] 25:01:2019 [07:15:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Tritiya Shravana 08:01:2019 [11:54:00] 09:01:2019 [07:18:00]
2 Tuesday Tritiya Magha 23:01:2019 [03:26:00] 23:01:2019 [07:16:00]
3 Thursday Panchami Shatavisha 10:01:2019 [17:22:00] 11:01:2019 [07:18:00]
4 Thursday Panchami UttraPhalguni 24:01:2019 [20:54:00] 25:01:2019 [07:15:00]
5 Friday Shashthi PurvaBhadra 11:01:2019 [19:55:00] 12:01:2019 [07:18:00]
6 Friday Shashthi Hastha 25:01:2019 [18:18:00] 26:01:2019 [07:15:00]
7 Saturday Chaturdashi Aridra 19:01:2019 [17:34:00] 20:01:2019 [07:17:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada PurvaAshda 06:01:2019 [07:18:00] 07:01:2019 [07:18:00]
2 Sunday Pratipada UttraAshda 07:01:2019 [07:18:00] 07:01:2019 [09:19:00]
3 Monday Dwitiya UttraAshda 07:01:2019 [09:19:00] 08:01:2019 [07:18:00]
4 Wednesday Tritiya Dhanishtha 09:01:2019 [07:18:00] 09:01:2019 [14:38:00]
5 Thursday Chaturthi Shatavisha 10:01:2019 [07:18:00] 10:01:2019 [17:22:00]
6 Friday Dwadashi Rohini 18:01:2019 [07:17:00] 18:01:2019 [20:22:00]
7 Monday Dwitiya Ashlesha 22:01:2019 [07:05:00] 22:01:2019 [07:16:00]
8 Wednesday Tritiya Magha 23:01:2019 [07:16:00] 23:01:2019 [23:59:00]
9 Thursday Chaturthi PurvaPhalguni 24:01:2019 [07:16:00] 24:01:2019 [20:54:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Shashthi PurvaBhadra 12:01:2019 [07:18:00] 12:01:2019 [22:05:00]
2 Tuesday Dashami Bharani 16:01:2019 [00:45:00] 16:01:2019 [07:18:00]
3 Saturday Shashthi Hastha 26:01:2019 [07:15:00] 26:01:2019 [16:19:00]
4 Tuesday Dashami Vishakha 29:01:2019 [14:41:00] 30:01:2019 [07:13:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Tritiya Dhanishtha 09:01:2019 [07:18:00] 09:01:2019 [14:38:00]
2 Wednesday Tritiya Magha 23:01:2019 [07:16:00] 23:01:2019 [23:59:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga