TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya Vishakha 20:04:2019 [17:58:00] 21:04:2019 [13:33:00]
2 Tuesday Dwadashi PurvaBhadra 01:05:2019 [00:18:00] 01:05:2019 [05:44:00]
3 Sunday Dwitiya Krittika 06:05:2019 [03:59:00] 06:05:2019 [05:40:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Dhanishtha 25:05:2019 [10:15:00] 26:05:2019 [08:50:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Bharani 07:04:2019 [08:44:00] 07:04:2019 [16:02:00]
2 Sunday Tritiya Bharani 07:04:2019 [16:02:00] 08:04:2019 [06:07:00]
3 Tuesday Dwadashi PurvaPhalguni 16:04:2019 [05:58:00] 17:04:2019 [01:26:00]
4 Friday Purnima Chitra 19:04:2019 [05:55:00] 19:04:2019 [16:42:00]
5 Sunday Tritiya Anuradha 21:04:2019 [17:01:00] 22:04:2019 [05:52:00]
6 Wednesday Dwadashi UttraBhadra 01:05:2019 [10:52:00] 02:05:2019 [02:05:00]
7 Tuesday Tritiya Mrigashira 07:05:2019 [16:27:00] 08:05:2019 [02:17:00]
8 Friday Saptami Pushya 10:05:2019 [21:42:00] 11:05:2019 [05:36:00]
9 Sunday Dwitiya Anuradha 20:05:2019 [01:43:00] 20:05:2019 [02:07:00]
10 Sunday Saptami Dhanishtha 26:05:2019 [05:28:00] 26:05:2019 [08:50:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Shashthi Punarvasu 10:05:2019 [05:37:00] 10:05:2019 [14:21:00]
2 Wednesday Ekadashi Hastha 15:05:2019 [07:16:00] 15:05:2019 [10:36:00]
3 Friday Shashthi Shravana 24:05:2019 [07:30:00] 25:05:2019 [05:28:00]
4 Tuesday Dashami PurvaBhadra 28:05:2019 [13:31:00] 28:05:2019 [18:58:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Ashtami Ashlesha 11:05:2019 [19:45:00] 12:05:2019 [05:35:00]
2 Thursday Trayodashi Swati 17:05:2019 [04:16:00] 17:05:2019 [05:32:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Chaturdashi Revathi 03:05:2019 [05:42:00] 03:05:2019 [14:40:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Panchami Punarvasu 09:05:2019 [15:17:00] 10:05:2019 [05:37:00]
2 Tuesday Dashami UttraBhadra 28:05:2019 [18:58:00] 29:05:2019 [05:28:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dashami UttraBhadra 28:05:2019 [18:58:00] 29:05:2019 [05:28:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada Anuradha 19:05:2019 [05:31:00] 20:05:2019 [02:07:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Ashtami Magha 12:05:2019 [11:55:00] 13:05:2019 [05:35:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Ashtami Magha 12:05:2019 [11:55:00] 13:05:2019 [05:35:00]
2 Monday Tritiya Moola 21:05:2019 [02:29:00] 21:05:2019 [05:30:00]
3 Thursday Panchami UttraAshda 23:05:2019 [05:30:00] 24:05:2019 [05:29:00]
4 Saturday Shashthi Shravana 25:05:2019 [05:29:00] 25:05:2019 [10:15:00]
5 Sunday Saptami Dhanishtha 26:05:2019 [05:28:00] 26:05:2019 [13:14:00]
6 Wednesday Ekadashi Revathi 29:05:2019 [21:18:00] 30:05:2019 [05:27:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada Bharani 05:05:2019 [05:40:00] 05:05:2019 [16:24:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Tritiya Rohini 07:05:2019 [05:39:00] 08:05:2019 [02:17:00]
2 Tuesday Tritiya Moola 21:05:2019 [05:30:00] 22:05:2019 [01:41:00]
3 Wednesday Dwadashi Hastha 15:05:2019 [10:36:00] 16:05:2019 [05:33:00]
4 Thursday Panchami Aridra 09:05:2019 [05:38:00] 09:05:2019 [23:27:00]
5 Thursday Panchami UttraAshda 23:05:2019 [05:30:00] 24:05:2019 [04:19:00]
6 Friday Shashthi Punarvasu 10:05:2019 [05:37:00] 10:05:2019 [21:42:00]
7 Friday Shashthi UttraAshda 24:05:2019 [05:29:00] 25:05:2019 [05:29:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada Bharani 05:05:2019 [05:40:00] 06:05:2019 [03:59:00]
2 Monday Dwitiya Krittika 06:05:2019 [05:40:00] 07:05:2019 [03:18:00]
3 Friday Saptami Pushya 10:05:2019 [21:42:00] 11:05:2019 [05:36:00]
4 Tuesday Ekadashi UttraPhalguni 14:05:2019 [13:59:00] 15:05:2019 [05:34:00]
5 Saturday Purnima Vishakha 18:05:2019 [05:32:00] 19:05:2019 [02:41:00]
6 Sunday Pratipada Anuradha 19:05:2019 [05:31:00] 20:05:2019 [01:43:00]
7 Monday Dwitiya Jyestha 20:05:2019 [05:31:00] 21:05:2019 [01:21:00]
8 Friday Dwadashi Ashwini 31:05:2019 [05:27:00] 31:05:2019 [17:17:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami Pushya 10:05:2019 [21:42:00] 11:05:2019 [05:36:00]
2 Tuesday Dashami PurvaPhalguni 14:05:2019 [05:34:00] 14:05:2019 [13:59:00]
3 Saturday Shashthi Shravana 25:05:2019 [05:29:00] 25:05:2019 [06:25:00]
4 Tuesday Dashami PurvaBhadra 28:05:2019 [13:31:00] 29:05:2019 [05:28:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Shashthi Punarvasu 09:05:2019 [23:27:00] 10:05:2019 [05:37:00]
2 Thursday Shashthi UttraAshda 24:05:2019 [04:19:00] 24:05:2019 [05:29:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga