TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Punarvasu 16:02:2019 [19:05:00] 17:02:2019 [08:10:00]
2 Sunday Saptami Vishakha 25:02:2019 [05:04:00] 25:02:2019 [06:54:00]
3 Saturday Dwadashi UttraAshda 02:03:2019 [11:05:00] 03:03:2019 [08:59:00]
4 Tuesday Saptami Krittika 13:03:2019 [04:50:00] 13:03:2019 [04:53:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Saptami Bharani 12:02:2019 [07:05:00] 12:02:2019 [15:55:00]
2 Wednesday Dwitiya PurvaPhalguni 20:02:2019 [17:37:00] 21:02:2019 [05:04:00]
3 Friday Dwitiya UttraBhadra 08:03:2019 [06:42:00] 08:03:2019 [23:16:00]
4 Sunday Dwadashi Pushya 17:03:2019 [20:51:00] 18:03:2019 [00:11:00]
5 Wednesday Purnima PurvaPhalguni 20:03:2019 [10:45:00] 20:03:2019 [16:17:00]
6 Friday Dwitiya Chitra 22:03:2019 [11:06:00] 23:03:2019 [00:56:00]
7 Friday Tritiya Chitra 23:03:2019 [00:56:00] 23:03:2019 [06:25:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dashami Punarvasu 16:03:2019 [03:44:00] 16:03:2019 [06:33:00]
2 Monday Panchami Vishakha 25:03:2019 [06:23:00] 25:03:2019 [07:03:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Navami Aridra 15:03:2019 [04:42:00] 15:03:2019 [06:34:00]
2 Saturday Chaturthi Swati 23:03:2019 [22:32:00] 24:03:2019 [06:24:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya Revathi 08:03:2019 [23:16:00] 09:03:2019 [06:41:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Trayodashi Shravana 04:03:2019 [06:46:00] 04:03:2019 [13:10:00]
2 Saturday Tritiya Swati 23:03:2019 [09:05:00] 24:03:2019 [06:24:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi UttraAshda 03:03:2019 [06:47:00] 03:03:2019 [08:59:00]
2 Wednesday Saptami Rohini 13:03:2019 [06:36:00] 14:03:2019 [05:05:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Chaturdashi Shatavisha 05:03:2019 [15:17:00] 06:03:2019 [06:44:00]
2 Thursday Ashtami Mrigashira 14:03:2019 [06:35:00] 15:03:2019 [04:42:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Panchami Vishakha 25:03:2019 [06:23:00] 25:03:2019 [07:03:00]
2 Wednesday Saptami Moola 27:03:2019 [08:19:00] 28:03:2019 [06:19:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Shashthi Krittika 12:03:2019 [06:38:00] 13:03:2019 [04:53:00]
2 Monday Panchami Vishakha 25:03:2019 [06:23:00] 25:03:2019 [07:03:00]
3 Saturday Dashami Shravana 30:03:2019 [15:37:00] 31:03:2019 [06:16:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Tritiya Revathi 09:03:2019 [06:41:00] 10:03:2019 [01:18:00]
2 Sunday Chaturthi Bharani 11:03:2019 [02:57:00] 11:03:2019 [06:39:00]
3 Thursday Purnima UttraPhalguni 21:03:2019 [06:27:00] 21:03:2019 [13:34:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Trayodashi Magha 19:03:2019 [06:30:00] 19:03:2019 [14:19:00]
2 Wednesday Saptami Rohini 13:03:2019 [06:36:00] 14:03:2019 [04:23:00]
3 Wednesday Saptami Jyestha 27:03:2019 [06:20:00] 27:03:2019 [20:55:00]
4 Thursday Purnima UttraPhalguni 21:03:2019 [06:27:00] 21:03:2019 [07:13:00]
5 Saturday Chaturthi Ashwini 10:03:2019 [03:03:00] 10:03:2019 [06:40:00]
6 Saturday Chaturthi Swati 23:03:2019 [22:32:00] 24:03:2019 [06:24:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya UttraBhadra 08:03:2019 [06:42:00] 09:03:2019 [01:34:00]
2 Tuesday Shashthi Krittika 12:03:2019 [06:38:00] 13:03:2019 [04:50:00]
3 Wednesday Ashtami Rohini 14:03:2019 [04:23:00] 14:03:2019 [06:35:00]
4 Thursday Navami Mrigashira 15:03:2019 [03:22:00] 15:03:2019 [06:34:00]
5 Saturday Dashami Punarvasu 16:03:2019 [06:33:00] 16:03:2019 [23:33:00]
6 Sunday Ekadashi Pushya 17:03:2019 [06:32:00] 17:03:2019 [20:51:00]
7 Monday Dwadashi Ashlesha 18:03:2019 [06:31:00] 18:03:2019 [17:44:00]
8 Friday Dwitiya Hastha 22:03:2019 [06:26:00] 23:03:2019 [00:56:00]
9 Tuesday Shashthi Anuradha 26:03:2019 [06:21:00] 26:03:2019 [20:02:00]
10 Wednesday Ashtami Moola 27:03:2019 [20:55:00] 28:03:2019 [06:19:00]
11 Thursday Navami PurvaAshda 28:03:2019 [22:34:00] 29:03:2019 [06:18:00]
12 Saturday Dashami UttraAshda 30:03:2019 [06:17:00] 31:03:2019 [03:23:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Mrigashira 14:03:2019 [06:35:00] 15:03:2019 [03:22:00]
2 Sunday Dwadashi Pushya 17:03:2019 [20:51:00] 18:03:2019 [06:31:00]
3 Thursday Ashtami Moola 28:03:2019 [06:19:00] 28:03:2019 [22:34:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Krittika 12:03:2019 [04:43:00] 12:03:2019 [06:38:00]
2 Tuesday Saptami Krittika 13:03:2019 [04:50:00] 13:03:2019 [06:36:00]
3 Wednesday Ashtami Rohini 14:03:2019 [04:23:00] 14:03:2019 [06:35:00]
4 Thursday Navami Mrigashira 15:03:2019 [03:22:00] 15:03:2019 [06:34:00]
5 Friday Dashami Aridra 16:03:2019 [01:45:00] 16:03:2019 [06:33:00]
6 Saturday Ekadashi Punarvasu 16:03:2019 [23:33:00] 17:03:2019 [06:32:00]
7 Sunday Dwadashi Pushya 17:03:2019 [20:51:00] 18:03:2019 [06:31:00]
8 Monday Shashthi Anuradha 25:03:2019 [20:00:00] 26:03:2019 [06:21:00]
9 Tuesday Saptami Jyestha 26:03:2019 [20:02:00] 27:03:2019 [06:20:00]
10 Wednesday Ashtami Moola 27:03:2019 [20:55:00] 28:03:2019 [06:19:00]
11 Thursday Navami PurvaAshda 28:03:2019 [22:34:00] 29:03:2019 [06:18:00]
12 Friday Navami PurvaAshda 29:03:2019 [06:18:00] 30:03:2019 [00:48:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Pushya 17:03:2019 [20:51:00] 18:03:2019 [06:31:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga