TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Vishakha 18:10:2020 [08:51:00] 18:10:2020 [17:28:00]
2 Tuesday Dwadashi PurvaBhadra 27:10:2020 [10:47:00] 28:10:2020 [06:33:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya Chitra 19:09:2020 [06:11:00] 19:09:2020 [09:10:00]
2 Sunday Dwadashi Dhanishtha 27:09:2020 [20:50:00] 28:09:2020 [06:15:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya Chitra 19:09:2020 [04:07:00] 19:09:2020 [06:11:00]
2 Sunday Dwadashi Dhanishtha 27:09:2020 [20:50:00] 28:09:2020 [06:15:00]
3 Wednesday Purnima UttraBhadra 01:10:2020 [03:15:00] 01:10:2020 [06:17:00]
4 Sunday Tritiya Bharani 04:10:2020 [11:52:00] 05:10:2020 [06:19:00]
5 Tuesday Dwadashi PurvaPhalguni 13:10:2020 [22:54:00] 14:10:2020 [11:51:00]
6 Friday Amavashya Chitra 16:10:2020 [14:58:00] 17:10:2020 [01:01:00]
7 Sunday Tritiya Anuradha 19:10:2020 [06:08:00] 19:10:2020 [06:27:00]
8 Wednesday Dwadashi UttraBhadra 28:10:2020 [09:11:00] 28:10:2020 [13:54:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Panchami Moola 21:10:2020 [02:12:00] 21:10:2020 [09:08:00]
2 Wednesday Shashthi Moola 21:10:2020 [09:08:00] 22:10:2020 [01:13:00]
3 Tuesday Ekadashi PurvaBhadra 27:10:2020 [06:36:00] 27:10:2020 [10:47:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Trayodashi UttraPhalguni 15:10:2020 [06:25:00] 15:10:2020 [08:33:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Pratipada Revathi 02:10:2020 [06:17:00] 03:10:2020 [06:18:00]
2 Friday Dwitiya Revathi 03:10:2020 [06:18:00] 03:10:2020 [06:18:00]
3 Friday Chaturdashi Revathi 30:10:2020 [06:35:00] 30:10:2020 [14:57:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Pratipada Swati 17:10:2020 [11:51:00] 18:10:2020 [06:27:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Panchami Rohini 07:10:2020 [06:20:00] 07:10:2020 [20:36:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Shashthi Mrigashira 08:10:2020 [06:21:00] 08:10:2020 [22:50:00]
2 Sunday Tritiya Anuradha 19:10:2020 [06:08:00] 19:10:2020 [06:27:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Panchami Moola 21:10:2020 [06:28:00] 22:10:2020 [01:13:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Chaturthi Krittika 06:10:2020 [06:20:00] 06:10:2020 [17:54:00]
2 Thursday Saptami UttraAshda 23:10:2020 [00:58:00] 23:10:2020 [06:30:00]
3 Saturday Ashtami Shravana 24:10:2020 [06:30:00] 25:10:2020 [02:38:00]
4 Sunday Navami Dhanishtha 25:10:2020 [06:31:00] 26:10:2020 [04:23:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya Revathi 03:10:2020 [06:18:00] 03:10:2020 [08:51:00]
2 Sunday Tritiya Bharani 04:10:2020 [11:52:00] 05:10:2020 [06:19:00]
3 Thursday Trayodashi UttraPhalguni 15:10:2020 [06:25:00] 15:10:2020 [17:58:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwadashi PurvaBhadra 28:10:2020 [06:33:00] 28:10:2020 [13:54:00]
2 Friday Pratipada Chitra 17:10:2020 [01:01:00] 17:10:2020 [06:26:00]
3 Saturday Navami Shravana 24:10:2020 [06:59:00] 25:10:2020 [06:31:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami UttraAshda 23:10:2020 [06:30:00] 23:10:2020 [06:57:00]
2 Tuesday Ekadashi Shatavisha 27:10:2020 [06:32:00] 27:10:2020 [10:47:00]
3 Wednesday Trayodashi UttraBhadra 28:10:2020 [13:54:00] 29:10:2020 [06:34:00]
4 Thursday Chaturdashi Revathi 29:10:2020 [15:16:00] 30:10:2020 [06:35:00]
5 Saturday Purnima Ashwini 31:10:2020 [06:35:00] 31:10:2020 [20:19:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami UttraAshda 23:10:2020 [06:30:00] 23:10:2020 [06:57:00]
2 Monday Ekadashi Shatavisha 26:10:2020 [09:00:00] 27:10:2020 [06:32:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami Jyestha 20:10:2020 [11:19:00] 21:10:2020 [06:28:00]
2 Thursday Shashthi PurvaAshda 22:10:2020 [06:29:00] 22:10:2020 [07:40:00]
3 Friday Ashtami UttraAshda 23:10:2020 [06:57:00] 24:10:2020 [06:30:00]
4 Saturday Navami Shravana 24:10:2020 [06:59:00] 25:10:2020 [06:31:00]
5 Monday Ekadashi Shatavisha 26:10:2020 [09:00:00] 27:10:2020 [06:32:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga