TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya PurvaBhadra 25:02:2020 [06:54:00] 25:02:2020 [19:10:00]
2 Sunday Saptami Krittika 01:03:2020 [11:16:00] 02:03:2020 [06:48:00]
3 Tuesday Dwitiya UttraPhalguni 10:03:2020 [19:24:00] 10:03:2020 [22:01:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Dhanishtha 21:03:2020 [06:26:00] 21:03:2020 [07:56:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya UttraBhadra 25:02:2020 [19:10:00] 26:02:2020 [01:40:00]
2 Wednesday Tritiya UttraBhadra 26:02:2020 [01:40:00] 26:02:2020 [22:08:00]
3 Friday Dwadashi Pushya 06:03:2020 [11:47:00] 07:03:2020 [06:42:00]
4 Sunday Purnima PurvaPhalguni 09:03:2020 [04:10:00] 09:03:2020 [06:40:00]
5 Wednesday Tritiya Chitra 11:03:2020 [18:59:00] 12:03:2020 [06:37:00]
6 Sunday Saptami Anuradha 15:03:2020 [06:33:00] 15:03:2020 [11:23:00]
7 Friday Dwadashi Dhanishtha 20:03:2020 [17:05:00] 21:03:2020 [06:26:00]
8 Tuesday Amavashya UttraBhadra 24:03:2020 [06:23:00] 24:03:2020 [14:58:00]
9 Friday Tritiya Bharani 27:03:2020 [10:09:00] 27:03:2020 [22:13:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Rohini 30:03:2020 [06:16:00] 30:03:2020 [17:18:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Trayodashi Ashlesha 07:03:2020 [09:29:00] 08:03:2020 [06:32:00]
2 Saturday Chaturdashi Ashlesha 08:03:2020 [06:32:00] 08:03:2020 [06:41:00]
3 Thursday Chaturthi Swati 12:03:2020 [16:15:00] 13:03:2020 [06:36:00]
4 Saturday Trayodashi Shatavisha 21:03:2020 [19:39:00] 22:03:2020 [06:25:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Shashthi Mrigashira 31:03:2020 [03:15:00] 31:03:2020 [06:15:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Dashami Punarvasu 05:03:2020 [11:26:00] 06:03:2020 [06:43:00]
2 Tuesday Pratipada UttraBhadra 24:03:2020 [06:23:00] 25:03:2020 [04:19:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada UttraBhadra 24:03:2020 [06:23:00] 25:03:2020 [04:19:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Anuradha 15:03:2020 [06:33:00] 15:03:2020 [11:23:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturdashi Magha 08:03:2020 [06:52:00] 09:03:2020 [04:10:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturdashi Magha 08:03:2020 [06:52:00] 09:03:2020 [04:10:00]
2 Monday Ashtami Moola 16:03:2020 [11:12:00] 17:03:2020 [06:31:00]
3 Saturday Trayodashi Shatavisha 21:03:2020 [19:39:00] 22:03:2020 [06:25:00]
4 Wednesday Pratipada Revathi 25:03:2020 [06:22:00] 26:03:2020 [06:21:00]
5 Wednesday Dwitiya Revathi 26:03:2020 [06:21:00] 26:03:2020 [06:21:00]
6 Thursday Dwitiya Ashwini 26:03:2020 [07:16:00] 27:03:2020 [06:19:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwitiya Revathi 25:03:2020 [17:27:00] 26:03:2020 [06:21:00]
2 Saturday Chaturthi Bharani 28:03:2020 [06:18:00] 29:03:2020 [00:18:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada UttraBhadra 24:03:2020 [14:58:00] 25:03:2020 [06:22:00]
2 Saturday Panchami Krittika 29:03:2020 [00:18:00] 29:03:2020 [06:17:00]
3 Sunday Shashthi Rohini 30:03:2020 [02:02:00] 30:03:2020 [06:16:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Navami Mrigashira 04:03:2020 [06:46:00] 04:03:2020 [14:00:00]
2 Tuesday Dashami PurvaAshda 18:03:2020 [03:24:00] 18:03:2020 [06:30:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Rohini 30:03:2020 [06:16:00] 31:03:2020 [03:15:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga