TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Punarvasu 15:04:2024 [01:35:00] 15:04:2024 [05:58:00]
2 Saturday Dwadashi UttraPhalguni 20:04:2024 [14:04:00] 20:04:2024 [22:42:00]
3 Tuesday Saptami UttraAshda 30:04:2024 [07:05:00] 01:05:2024 [04:09:00]
4 Saturday Dwadashi PurvaBhadra 04:05:2024 [20:39:00] 04:05:2024 [22:07:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Chitra 20:05:2024 [03:16:00] 20:05:2024 [05:31:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwitiya Bharani 10:04:2024 [05:06:00] 10:04:2024 [17:33:00]
2 Wednesday Tritiya Bharani 10:04:2024 [17:33:00] 11:04:2024 [03:05:00]
3 Friday Dwadashi PurvaPhalguni 19:04:2024 [20:05:00] 20:04:2024 [05:53:00]
4 Tuesday Purnima Chitra 23:04:2024 [05:50:00] 23:04:2024 [22:32:00]
5 Friday Dwitiya Anuradha 26:04:2024 [05:47:00] 26:04:2024 [07:46:00]
6 Friday Tritiya Anuradha 26:04:2024 [07:46:00] 27:04:2024 [03:40:00]
7 Sunday Dwadashi UttraBhadra 05:05:2024 [05:40:00] 05:05:2024 [17:42:00]
8 Tuesday Amavashya Bharani 07:05:2024 [15:32:00] 08:05:2024 [08:52:00]
9 Friday Tritiya Mrigashira 10:05:2024 [10:47:00] 11:05:2024 [02:50:00]
10 Tuesday Saptami Pushya 14:05:2024 [05:34:00] 14:05:2024 [13:05:00]
11 Sunday Dwadashi Chitra 20:05:2024 [03:16:00] 20:05:2024 [05:31:00]
12 Sunday Tritiya PurvaAshda 26:05:2024 [10:36:00] 26:05:2024 [18:07:00]
13 Wednesday Saptami Dhanishtha 29:05:2024 [13:40:00] 30:05:2024 [05:27:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Punarvasu 13:05:2024 [05:34:00] 13:05:2024 [11:24:00]
2 Tuesday Panchami Shravana 28:05:2024 [09:33:00] 28:05:2024 [15:24:00]
3 Tuesday Shashthi Shravana 28:05:2024 [15:24:00] 29:05:2024 [08:38:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Chaturthi Aridra 11:05:2024 [10:15:00] 12:05:2024 [02:04:00]
2 Thursday Ashtami Shatavisha 30:05:2024 [11:44:00] 31:05:2024 [05:27:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Chaturdashi Ashwini 07:05:2024 [05:38:00] 07:05:2024 [15:32:00]
2 Sunday Ekadashi Hastha 19:05:2024 [05:31:00] 20:05:2024 [03:16:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Krittika 08:05:2024 [13:33:00] 09:05:2024 [05:37:00]
2 Friday Navami PurvaPhalguni 17:05:2024 [05:32:00] 17:05:2024 [21:18:00]
3 Sunday Tritiya Moola 26:05:2024 [05:28:00] 26:05:2024 [10:36:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Navami Shatavisha 03:05:2024 [01:49:00] 03:05:2024 [05:41:00]
2 Saturday Dwitiya Moola 25:05:2024 [10:36:00] 26:05:2024 [05:28:00]
3 Thursday Saptami Shatavisha 30:05:2024 [07:31:00] 31:05:2024 [05:27:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Ekadashi Hastha 19:05:2024 [00:23:00] 19:05:2024 [05:31:00]
2 Monday Chaturthi UttraAshda 27:05:2024 [10:14:00] 28:05:2024 [05:28:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Pratipada Krittika 09:05:2024 [05:37:00] 09:05:2024 [11:55:00]
2 Friday Tritiya Rohini 10:05:2024 [05:36:00] 10:05:2024 [10:47:00]
3 Saturday Ekadashi Hastha 19:05:2024 [00:23:00] 19:05:2024 [05:31:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada Bharani 07:05:2024 [15:32:00] 08:05:2024 [05:38:00]
2 Friday Tritiya Rohini 10:05:2024 [05:36:00] 10:05:2024 [10:47:00]
3 Friday Pratipada Anuradha 24:05:2024 [05:29:00] 24:05:2024 [10:10:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Ashtami Dhanishtha 02:05:2024 [03:11:00] 02:05:2024 [05:42:00]
2 Monday Dwadashi Chitra 20:05:2024 [05:31:00] 20:05:2024 [05:31:00]
3 Monday Dwadashi Chitra 20:05:2024 [05:31:00] 21:05:2024 [05:30:00]
4 Friday Pratipada Jyestha 24:05:2024 [10:10:00] 25:05:2024 [05:29:00]
5 Tuesday Panchami UttraAshda 28:05:2024 [05:28:00] 28:05:2024 [09:33:00]
6 Wednesday Shashthi Dhanishtha 29:05:2024 [08:38:00] 30:05:2024 [05:27:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Ashtami Ashlesha 15:05:2024 [04:20:00] 15:05:2024 [05:33:00]
2 Tuesday Trayodashi Chitra 21:05:2024 [05:30:00] 21:05:2024 [17:40:00]
3 Wednesday Saptami Dhanishtha 29:05:2024 [13:40:00] 30:05:2024 [05:27:00]
4 Thursday Purnima Vishakha 23:05:2024 [05:29:00] 23:05:2024 [19:23:00]
5 Friday Pratipada Anuradha 24:05:2024 [05:29:00] 24:05:2024 [19:25:00]
6 Saturday Chaturthi Mrigashira 11:05:2024 [05:36:00] 12:05:2024 [02:04:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Panchami Aridra 12:05:2024 [02:04:00] 12:05:2024 [05:35:00]
2 Sunday Shashthi Punarvasu 13:05:2024 [02:04:00] 13:05:2024 [05:34:00]
3 Monday Saptami Pushya 14:05:2024 [02:50:00] 14:05:2024 [05:34:00]
4 Wednesday Ashtami Ashlesha 15:05:2024 [05:33:00] 15:05:2024 [05:33:00]
5 Wednesday Ashtami Ashlesha 15:05:2024 [05:33:00] 16:05:2024 [05:33:00]
6 Thursday Navami Magha 16:05:2024 [06:23:00] 17:05:2024 [05:32:00]
7 Saturday Dashami UttraPhalguni 18:05:2024 [05:32:00] 18:05:2024 [11:23:00]
8 Sunday Ekadashi Hastha 19:05:2024 [05:31:00] 19:05:2024 [13:50:00]
9 Monday Dwadashi Chitra 20:05:2024 [05:31:00] 20:05:2024 [15:59:00]
10 Friday Dwitiya Jyestha 24:05:2024 [19:25:00] 25:05:2024 [05:29:00]
11 Tuesday Shashthi Shravana 28:05:2024 [15:24:00] 29:05:2024 [05:27:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Magha 16:05:2024 [05:33:00] 16:05:2024 [06:23:00]
2 Sunday Dwadashi Hastha 19:05:2024 [13:50:00] 20:05:2024 [05:31:00]
3 Thursday Ashtami Shatavisha 30:05:2024 [11:44:00] 31:05:2024 [05:27:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Punarvasu 13:05:2024 [05:34:00] 14:05:2024 [02:50:00]
2 Tuesday Saptami Pushya 14:05:2024 [05:34:00] 15:05:2024 [04:20:00]
3 Wednesday Ashtami Ashlesha 15:05:2024 [05:33:00] 15:05:2024 [05:33:00]
4 Wednesday Ashtami Ashlesha 15:05:2024 [05:33:00] 16:05:2024 [05:33:00]
5 Thursday Navami Magha 16:05:2024 [06:23:00] 17:05:2024 [05:32:00]
6 Friday Dashami PurvaPhalguni 17:05:2024 [08:49:00] 18:05:2024 [05:32:00]
7 Saturday Ekadashi UttraPhalguni 18:05:2024 [11:23:00] 19:05:2024 [05:31:00]
8 Sunday Dwadashi Hastha 19:05:2024 [13:50:00] 20:05:2024 [05:31:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Hastha 19:05:2024 [13:50:00] 20:05:2024 [05:31:00]
2 Tuesday Panchami UttraAshda 28:05:2024 [05:28:00] 28:05:2024 [15:24:00]
3 Friday Ashtami Shatavisha 31:05:2024 [05:27:00] 31:05:2024 [09:39:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga