TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Punarvasu 16:08:2020 [07:03:00] 16:08:2020 [13:51:00]
2 Tuesday Saptami Vishakha 25:08:2020 [05:59:00] 25:08:2020 [13:22:00]
3 Saturday Dwadashi UttraAshda 29:08:2020 [13:03:00] 30:08:2020 [08:22:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Chitra 26:07:2020 [13:37:00] 27:07:2020 [05:43:00]
2 Tuesday Dwitiya Dhanishtha 04:08:2020 [21:55:00] 05:08:2020 [05:48:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Chitra 26:07:2020 [13:37:00] 27:07:2020 [05:43:00]
2 Tuesday Dwitiya Dhanishtha 04:08:2020 [21:55:00] 05:08:2020 [09:30:00]
3 Tuesday Saptami Bharani 11:08:2020 [05:51:00] 11:08:2020 [09:07:00]
4 Wednesday Dwitiya PurvaPhalguni 20:08:2020 [05:19:00] 20:08:2020 [05:56:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Magha 19:08:2020 [08:12:00] 20:08:2020 [02:07:00]
2 Friday Dashami Moola 28:08:2020 [06:00:00] 28:08:2020 [08:39:00]
3 Friday Ekadashi Moola 28:08:2020 [08:39:00] 28:08:2020 [13:37:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Navami Jyestha 27:08:2020 [5:59:00] 27:08:2020 [09:25:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Ashtami Anuradha 26:08:2020 [10:40:00] 26:08:2020 [13:04:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Purnima Shravana 03:08:2020 [07:19:00] 04:08:2020 [05:47:00]
2 Wednesday Ashtami Krittika 12:08:2020 [05:52:00] 13:08:2020 [03:26:00]
3 Monday Trayodashi Shravana 31:08:2020 [06:02:00] 31:08:2020 [15:04:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturdashi UttraAshda 02:08:2020 [06:52:00] 03:08:2020 [05:47:00]
2 Thursday Tritiya Shatavisha 06:08:2020 [05:48:00] 06:08:2020 [11:18:00]
3 Wednesday Navami Rohini 13:08:2020 [03:26:00] 13:08:2020 [05:52:00]
4 Sunday Dwadashi UttraAshda 30:08:2020 [06:01:00] 30:08:2020 [13:52:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Purnima UttraAshda 03:08:2020 [05:47:00] 03:08:2020 [07:19:00]
2 Thursday Dashami Mrigashira 14:08:2020 [05:22:00] 14:08:2020 [05:53:00]
3 Saturday Chaturthi Hastha 22:08:2020 [05:57:00] 22:08:2020 [19:11:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Chaturthi Hastha 22:08:2020 [05:57:00] 22:08:2020 [19:11:00]
2 Monday Saptami Vishakha 24:08:2020 [15:20:00] 25:08:2020 [05:59:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Saptami Bharani 11:08:2020 [05:51:00] 12:08:2020 [00:57:00]
2 Tuesday Ashtami Krittika 12:08:2020 [00:57:00] 12:08:2020 [05:52:00]
3 Monday Saptami Vishakha 24:08:2020 [15:20:00] 25:08:2020 [05:59:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwitiya Dhanishtha 05:08:2020 [05:48:00] 05:08:2020 [09:30:00]
2 Saturday Panchami Revathi 08:08:2020 [16:12:00] 09:08:2020 [05:50:00]
3 Thursday Dwitiya UttraPhalguni 20:08:2020 [23:51:00] 21:08:2020 [05:56:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Ashtami Vishakha 25:08:2020 [13:22:00] 26:08:2020 [05:59:00]
2 Wednesday Dwitiya PurvaPhalguni 20:08:2020 [05:19:00] 20:08:2020 [05:56:00]
3 Thursday Dashami Jyestha 27:08:2020 [09:25:00] 28:08:2020 [06:00:00]
4 Friday Ekadashi Moola 28:08:2020 [08:39:00] 29:08:2020 [06:01:00]
5 Saturday Chaturthi Hastha 22:08:2020 [05:57:00] 22:08:2020 [19:58:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Panchami Chitra 22:08:2020 [19:58:00] 23:08:2020 [05:57:00]
2 Sunday Shashthi Chitra 23:08:2020 [17:05:00] 24:08:2020 [05:58:00]
3 Monday Saptami Swati 24:08:2020 [14:31:00] 25:08:2020 [05:59:00]
4 Wednesday Ashtami Anuradha 26:08:2020 [05:59:00] 26:08:2020 [10:40:00]
5 Thursday Navami Jyestha 27:08:2020 [5:59:00] 27:08:2020 [09:25:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Navami Anuradha 26:08:2020 [10:40:00] 27:08:2020 [5:59:00]
2 Sunday Dwadashi UttraAshda 30:08:2020 [06:01:00] 30:08:2020 [08:22:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Swati 24:08:2020 [05:58:00] 24:08:2020 [14:31:00]
2 Tuesday Saptami Vishakha 25:08:2020 [05:59:00] 25:08:2020 [13:22:00]
3 Wednesday Ashtami Anuradha 26:08:2020 [05:59:00] 26:08:2020 [10:40:00]
4 Thursday Navami Jyestha 27:08:2020 [5:59:00] 27:08:2020 [09:25:00]
5 Friday Dashami Moola 28:08:2020 [06:00:00] 28:08:2020 [08:39:00]
6 Saturday Ekadashi PurvaAshda 29:08:2020 [06:01:00] 29:08:2020 [08:18:00]
7 Sunday Dwadashi UttraAshda 30:08:2020 [06:01:00] 30:08:2020 [08:22:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi UttraAshda 30:08:2020 [06:01:00] 30:08:2020 [08:22:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga