TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya UttraAshda 24:12:2022 [22:15:00] 25:12:2022 [08:25:00]
2 Tuesday Dwadashi Krittika 03:01:2023 [07:17:00] 03:01:2023 [16:26:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Chitra 14:01:2023 [18:14:00] 14:01:2023 [19:23:00]
2 Sunday Dwitiya Dhanishtha 23:01:2023 [03:21:00] 23:01:2023 [07:16:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Pushya 08:01:2023 [07:18:00] 09:01:2023 [06:05:00]
2 Wednesday Dwadashi Anuradha 18:01:2023 [16:03:00] 18:01:2023 [17:22:00]
3 Friday Amavashya PurvaAshda 21:01:2023 [06:18:00] 21:01:2023 [07:17:00]
4 Sunday Dwitiya Dhanishtha 23:01:2023 [03:21:00] 23:01:2023 [07:16:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturdashi Aridra 05:01:2023 [21:26:00] 06:01:2023 [02:14:00]
2 Thursday Trayodashi Jyestha 19:01:2023 [13:19:00] 19:01:2023 [15:18:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Ekadashi Anuradha 18:01:2023 [07:17:00] 18:01:2023 [17:22:00]
2 Friday Shashthi Revathi 27:01:2023 [07:15:00] 27:01:2023 [18:37:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Trayodashi Rohini 04:01:2023 [07:17:00] 04:01:2023 [18:48:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturdashi Mrigashira 05:01:2023 [07:18:00] 05:01:2023 [21:26:00]
2 Saturday Saptami Hastha 14:01:2023 [07:18:00] 14:01:2023 [18:14:00]
3 Tuesday Tritiya Shatavisha 24:01:2023 [07:16:00] 24:01:2023 [21:58:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Hastha 14:01:2023 [07:18:00] 14:01:2023 [18:14:00]
2 Monday Dashami Vishakha 16:01:2023 [19:23:00] 17:01:2023 [07:18:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwadashi Krittika 03:01:2023 [07:17:00] 03:01:2023 [16:26:00]
2 Monday Dashami Vishakha 16:01:2023 [19:23:00] 17:01:2023 [07:18:00]
3 Saturday Pratipada Shravana 22:01:2023 [06:30:00] 22:01:2023 [07:16:00]
4 Sunday Dwitiya Dhanishtha 23:01:2023 [03:21:00] 23:01:2023 [07:16:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dashami Bharani 01:01:2023 [13:48:00] 02:01:2023 [07:17:00]
2 Thursday Panchami UttraPhalguni 12:01:2023 [14:24:00] 13:01:2023 [07:18:00]
3 Sunday Ashtami Bharani 29:01:2023 [07:14:00] 29:01:2023 [20:21:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Tritiya Shatavisha 24:01:2023 [07:16:00] 24:01:2023 [15:22:00]
2 Thursday Panchami UttraBhadra 26:01:2023 [07:15:00] 26:01:2023 [10:28:00]
3 Friday Shashthi Revathi 27:01:2023 [07:15:00] 27:01:2023 [09:11:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada Shravana 22:01:2023 [07:16:00] 22:01:2023 [22:28:00]
2 Monday Dwitiya Dhanishtha 23:01:2023 [07:16:00] 23:01:2023 [18:44:00]
3 Friday Saptami Revathi 27:01:2023 [09:11:00] 28:01:2023 [07:14:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Ekadashi Bharani 02:01:2023 [07:17:00] 02:01:2023 [20:24:00]
2 Friday Saptami Revathi 27:01:2023 [09:11:00] 28:01:2023 [07:14:00]
3 Tuesday Dashami Rohini 31:01:2023 [07:13:00] 31:01:2023 [11:54:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Ekadashi Bharani 02:01:2023 [07:17:00] 02:01:2023 [20:24:00]
2 Thursday Shashthi UttraBhadra 26:01:2023 [10:28:00] 27:01:2023 [07:15:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga