TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi UttraAshda 28:08:2023 [05:15:00] 28:08:2023 [5:59:00]
2 Tuesday Saptami Krittika 05:09:2023 [15:46:00] 06:09:2023 [06:04:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Chitra 17:09:2023 [10:02:00] 17:09:2023 [11:09:00]
2 Tuesday Dwadashi Dhanishtha 26:09:2023 [09:42:00] 27:09:2023 [01:46:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya PurvaPhalguni 18:08:2023 [05:55:00] 18:08:2023 [20:02:00]
2 Friday Tritiya PurvaPhalguni 18:08:2023 [20:02:00] 18:08:2023 [22:57:00]
3 Sunday Dwadashi PurvaAshda 27:08:2023 [21:33:00] 28:08:2023 [05:15:00]
4 Wednesday Purnima Dhanishtha 30:08:2023 [10:59:00] 30:08:2023 [20:47:00]
5 Friday Dwitiya UttraBhadra 01:09:2023 [14:56:00] 01:09:2023 [23:51:00]
6 Friday Tritiya UttraBhadra 01:09:2023 [23:51:00] 02:09:2023 [06:02:00]
7 Sunday Dwadashi Pushya 10:09:2023 [21:29:00] 11:09:2023 [06:07:00]
8 Wednesday Amavashya PurvaPhalguni 14:09:2023 [04:49:00] 14:09:2023 [06:08:00]
9 Sunday Dwitiya Chitra 17:09:2023 [10:02:00] 17:09:2023 [11:09:00]
10 Sunday Tritiya Chitra 17:09:2023 [11:09:00] 18:09:2023 [06:10:00]
11 Tuesday Dwadashi Dhanishtha 26:09:2023 [09:42:00] 27:09:2023 [01:46:00]
12 Friday Purnima UttraBhadra 29:09:2023 [06:15:00] 29:09:2023 [15:27:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami Vishakha 19:09:2023 [13:48:00] 20:09:2023 [14:17:00]
2 Wednesday Shashthi Vishakha 20:09:2023 [14:17:00] 20:09:2023 [14:58:00]
3 Monday Ekadashi Shravana 25:09:2023 [11:55:00] 26:09:2023 [05:01:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Hastha 17:09:2023 [06:09:00] 17:09:2023 [10:02:00]
2 Wednesday Shashthi Anuradha 20:09:2023 [14:58:00] 21:09:2023 [06:11:00]
3 Friday Pratipada Revathi 29:09:2023 [23:18:00] 30:09:2023 [06:16:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Saptami Krittika 06:09:2023 [06:04:00] 06:09:2023 [09:20:00]
2 Monday Ekadashi Shravana 25:09:2023 [11:55:00] 26:09:2023 [06:14:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Saptami Rohini 06:09:2023 [09:20:00] 07:09:2023 [06:05:00]
2 Saturday Ashtami Moola 23:09:2023 [06:12:00] 23:09:2023 [14:56:00]
3 Sunday Dashami UttraAshda 24:09:2023 [13:42:00] 25:09:2023 [06:13:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Mrigashira 07:09:2023 [10:25:00] 08:09:2023 [06:05:00]
2 Saturday Pratipada Hastha 16:09:2023 [07:36:00] 17:09:2023 [06:09:00]
3 Monday Dashami UttraAshda 25:09:2023 [06:13:00] 25:09:2023 [11:55:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Pratipada Hastha 16:09:2023 [07:36:00] 17:09:2023 [06:09:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Shashthi Bharani 05:09:2023 [06:04:00] 05:09:2023 [8:59:00]
2 Tuesday Shashthi Krittika 05:09:2023 [8:59:00] 06:09:2023 [06:04:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Tritiya Revathi 02:09:2023 [13:31:00] 03:09:2023 [06:03:00]
2 Thursday Pratipada UttraPhalguni 15:09:2023 [04:54:00] 15:09:2023 [06:08:00]
3 Monday Tritiya Chitra 18:09:2023 [06:10:00] 18:09:2023 [13:07:00]
4 Friday Saptami Jyestha 22:09:2023 [06:12:00] 22:09:2023 [15:34:00]
5 Wednesday Trayodashi Dhanishtha 27:09:2023 [06:14:00] 27:09:2023 [07:10:00]
6 Saturday Pratipada Revathi 30:09:2023 [06:16:00] 30:09:2023 [21:08:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Trayodashi Dhanishtha 27:09:2023 [01:46:00] 27:09:2023 [06:14:00]
2 Thursday Purnima PurvaBhadra 28:09:2023 [18:50:00] 29:09:2023 [06:15:00]
3 Friday Pratipada UttraPhalguni 15:09:2023 [07:10:00] 16:09:2023 [06:09:00]
4 Friday Pratipada UttraBhadra 29:09:2023 [15:27:00] 30:09:2023 [06:16:00]
5 Saturday Navami Moola 23:09:2023 [13:18:00] 24:09:2023 [06:13:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami Jyestha 22:09:2023 [06:12:00] 22:09:2023 [13:36:00]
2 Monday Dwadashi Shravana 26:09:2023 [05:01:00] 26:09:2023 [06:14:00]
3 Wednesday Trayodashi Dhanishtha 27:09:2023 [06:14:00] 27:09:2023 [22:19:00]
4 Thursday Chaturdashi PurvaBhadra 28:09:2023 [06:15:00] 28:09:2023 [18:50:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami Jyestha 22:09:2023 [06:12:00] 22:09:2023 [13:36:00]
2 Monday Ekadashi UttraAshda 25:09:2023 [07:56:00] 26:09:2023 [05:01:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami Swati 19:09:2023 [13:43:00] 20:09:2023 [06:11:00]
2 Thursday Shashthi Anuradha 21:09:2023 [06:11:00] 21:09:2023 [14:15:00]
3 Friday Ashtami Jyestha 22:09:2023 [13:36:00] 23:09:2023 [06:12:00]
4 Saturday Navami Moola 23:09:2023 [13:18:00] 24:09:2023 [06:13:00]
5 Monday Ekadashi UttraAshda 25:09:2023 [07:56:00] 26:09:2023 [05:01:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga